Posouzení souladu

EURO DPO vyhodnocuje u všech subjektů, které tímto testem procházejí, soulad s Nařízením GDPR, a to za cenu od 992,- Kč. Vychází ze základního předpokladu Nařízení GDPR, že osobní údaje je možné zpracovávat jen pro určitý, výslovně vyjádřený a legitimní účel.

Projekt EURO DPO

je projektem Institutu ochrany osobních údajů, z.ú. a jeho cílem je podpora malých organizací, které chtějí posoudit svůj soulad s Nařízením GDPR. A tohoto souladu dosáhnout. Cílová skupina uživatelů je schopná si díky relativně malému rozsahu osobních údajů, které obvykle zpracovávají, sama provést otestování míry svého souladu s Nařízením GDPR. Výsledkem je velmi efektivní řešení, které nepředstavuje pro malou organizaci přílišnou finanční zátěž. Půlroční přístup do online testovacího nástroje za cenu od 992,- Kč

Od roku 2018 začne platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation (GDPR).

Účinnosti nabývá za

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

=

Nařízení GDPR

se týká všech firem a institucí, ale i podnikajících fyzických osob (i online služeb), které zpracovávají osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů).

=

Pověřenec ochrany osobních údajů (Data Protection Officer)

Úkolem DPO bude dohlížet na dodržování Nařízení GDPR u správců a zpracovatelů osobních údajů a bude komunikačním kanálem těchto subjektů s dozorovým orgánem (ÚOOÚ).

=

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (Data Protection Impact Assessment)

Dokument, který připravuje správce v definovaných případech a který popisuje soulad zpracování osobních údajů v dané organizaci při zvážení možných rizik, která toto zpracování mohou provázet.

a více odborníků přes ochranu dat

Dosavadních klientů

Mezinárodních ocenění

a více let zkušeností v ochraně dat